Şirket ve Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş şirketlerle alakalı bütün düzenlemeleri kapsayan alandır. Ticaretin önemli yapıları olan şirketler ile alakalı düzenlemelerin yapılması adına gerekli olan bu hukuk dalında çok kapsamlı kurallar vardır. Türk Hukuk Sistemi’nin en geniş alanlarından bir tanesi olan Şirketler Hukuku’nda avukat desteği alarak bütün uyuşmazlıkları çözebilirsiniz.

Şirketler konusunda dava süreçleri başta olmak üzere şirket kuruluşu, ana sözleşme hazırlığı, şirket feshi ve yönetim süreçlerinde hukuki destek olmak üzere pek çok alanda çözüm üretiyoruz. Hukuk Büromuz bu alanda sizlere profesyonel destek sağlarken Ticaret Hukuku’nun bir alt dalı olan Şirketler Hukuku’nda tecrübeyi de önemseyerek sizlere destek olur.

Şirketler Hukuku Alanına Giren Davalar

 

  • Şirket ortaklığında çıkma/çıkarılma davası,
  • Şirket denetçilerine yönelik tazminat davası,
  • Şirket müdür ve yönetim kuruluna yönelik tazminat davaları,
  • Şirke müdürlüğünden azil davası,
  • Tasfiye memurlarına yönelik tazminat davası,
  • Tasfiye memurlarınca açılacak davalar,
  • Genel kurul kararının iptali davası,
  • Şirket feshi davası,
  • Şirket iflası davası

Tüm bu davalar Şirketler Hukuku alanına girerken dava süreçlerinde avukat desteği almak hayli önemlidir. Aksi takdirde hak düşürücü süreler ya da koşullar nedeniyle kişilerin hukuki haklarını kullanamamaları söz konusu olur.

Ticaret hukuku, iş tacirlerinin sahip olduğu hakları ve hukuki süreçleri kapsayan bir hukuk dalı olarak ifade edilmektedir. Söz konusu hakların koruma altına alınması tüm ticari ilişkilerin büyük bir özen ile gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. İşletme sahipleri ve alıcılar için önemli bir hukuk dalı olan ticaret hukuku ile ilgili düzenlenen kanunlar işletmelerin ve bireylerin sahip olduğu haklar ile ilgili detayları kapsamaktadır. Oldukça geniş bir kapsamı bulunan ticaret hukuku tüm ticari işlemler ile ilgili kanun ve yasaları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra özel hukuk dallarından bir tanesi olan ticaret hukukunun borçlar kanunu ile yakından ilişkisinin olduğundan bahsedebiliriz.

Ticaret Hukuku Neden Önemlidir?

Ticaret hukuku genel olarak bireylerin diğer bireyler ile ticari ilişkilerinde uyuşmazlık yaşaması durumunda meydana gelen problemler ile ilişkilidir. Ticaret hukukunun işletme ve bireyler için son derece önemli bir hukuk dalı olduğundan bahsedebiliriz. Ticaret hukuku kapsamında sürekli yeni bilgiler edinilmekte olup pratik uygulamaya bakıldığında ise takibinin son derece zorlayıcı olduğunu ifade edebiliriz.