“Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yapılmış bir tehdittir.”

Charles de Montesquieu

Hakkımızda

ALAKÖSE HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU PRENSİPLERİMİZ VE HEDEFİMİZ

  •  Başvurucu müvekkillerin bilgileri ve ticari sırları en üst düzeyde önem taşımaktadır. Müvekkillerimizin, “Alaköse Hukuk ve Danışmanlık Bürosu” ile paylaştığı tüm sırlar ile ve ‘know-how’ niteliğindeki bilgiler profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak gizli tutulmaktadır.
  •  Avukatımız tarafından, “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları” ile “Avrupada Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü ve Avrupada Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kurallarına” uygun olarak hareket etmek ve uyuşmazlıkların hızlı olarak çözüme kavuşması ana prensibimizdir.
  •  Hukuku ve maddi gerçeği arayışımızda ünlü düşünürün sözünü esas almaktayız;
Alaköse Hukuk

Gizlilik & Mesleki Sır

“Sır saklama ve gizlilik” avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Hukuk büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır.

Bağımsızlık

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında “bağımsızlık” etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

fikri mülkiyet hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Rekabet Hukuku

Alaköse Hukuk

Sigorta Hukuku

Marka Hukuku

7

İnşaat Hukuku

İletişim

Telefon

+90 (312) 502 37 08

E-posta

av.yusufalakose@gmail.com

Adres

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 325. Sokak, DOSİMA Plaza, No:3/84 Yenimahalle/ANKARA