ALAKÖSE HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU PRENSİPLERİMİZ VE HEDEFİMİZ

  • Başvurucu müvekkillerin bilgileri ve ticari sırları en üst düzeyde önem taşımaktadır. Müvekkillerimizin, “Alaköse Hukuk ve Danışmanlık Bürosu” ile paylaştığı tüm sırlar ile ve ‘know-how’ niteliğindeki bilgiler profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak gizli tutulmaktadır.
  •  Avukatımız tarafından, “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları” ile “Avrupada Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü ve Avrupada Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kurallarına” uygun olarak hareket etmek ve uyuşmazlıkların hızlı olarak çözüme kavuşması ana prensibimizdir.
  •  Hukuku ve maddi gerçeği arayışımızda ünlü düşünürün sözünü esas almaktayız;

🔒 Gizlilik & Mesleki Sır

“Sır saklama ve gizlilik” avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Hukuk büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır.

🗝 Bağımsızlık

Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında “bağımsızlık” etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

📝 Şeffaflık

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekâletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.