Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmesinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri inceleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi, sigortacının, sigorta ettirenin ödediği prim karşılığında, sigorta konusunu oluşturan menfaati, sigorta sözleşmesinde belirlenen rizikonun gerçekleşmesi halinde tazmin etmeyi veya bir edimde bulunmayı üstlendiği sözleşmedir.

Sigorta hukuku, özel hukukun bir dalıdır ve genel olarak sigorta sözleşmesinin akdi, hükümleri, türleri, sigortacılık faaliyetleri, sigortacılıkla uğraşan kişi ve kurumların neler olduğu ve sigortacılık faaliyetlerinin denetlenmesi gibi konuları kapsamaktadır.

Sigorta hukukunun başlıca konuları şunlardır:

  • Sigorta sözleşmesinin akdi ve hükümleri
  • Sigorta sözleşmesinin türleri
  • Sigortacılık faaliyetleri
  • Sigortacılıkla uğraşan kişi ve kurumlar
  • Sigortacılık faaliyetlerinin denetlenmesi

Sigorta hukuku, günümüzde önemli bir hukuk dalıdır. Sigorta, bireylerin ve kurumların ekonomik risklere karşı korunmasını sağlayan önemli bir araçtır. Sigorta hukuku, sigorta sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyişini ve sigortalıların haklarının korunmasını sağlamak suretiyle toplumsal refahın artmasına katkıda bulunmaktadır.